Tennisbaan

Huisregels

Huisregels De Tennisbaan 2020

Om iedereen een gezellige sfeer en veiligheid te kunnen bieden heeft de organisatie, in samenwerking met de gemeente Vlaardingen, politie, brandweer en andere hulpdiensten, coronaregels en huisregels opgesteld.

Huisregels corona

 1. Een ticket (vooraf reserveren) is verplicht.
 2. Houdt 1,5 meter afstand tot elkaar, tenzij je een huishouden deelt.
 3. Je krijgt een plaats toegewezen, daar moet je blijven zitten. Het is niet toegestaan om rond te lopen.
 4. Toiletbezoek is mogelijk. In de eventuele rij houdt je 1,5 meter afstand.
 5. Volg altijd de gemarkeerde eenrichtingsverkeer looproutes.
 6. (Luid) meezingen en dansen (de plaats verlaten) is niet toegestaan.
 7. Bij binnenkomst en voor en na toiletbezoek maak je gebruik van desinfectiemiddel voor je handen.
 8. Je wordt op je plaats bediend; medewerkers nemen bestellingen op en rekenen af.
 9. Het is een pin-only evenement.

Huisregels

 1. De organisatie van de Tennisbaan heeft het recht om iedereen die zich niet aan de huisregels en/of corona huisregels houdt te verwijderen van het terrein.
 2. Volg altijd de aanwijzingen op van medewerkers/beveiliging, voor je eigen veiligheid en die van anderen.
 3. Het is niet mogelijk om eigen versnaperingen en drankjes mee het terrein op te nemen. Hierop wordt gecontroleerd bij de ingang van het terrein.
 4. Het kan zijn dat de inhoud van je tas wordt gecontroleerd of dat je wordt gefouilleerd. Deze controle is verplicht.
 5. Voorwerpen van glas of drukhouders (zoals deodorant)  zijn niet toegestaan. Paraplu’s met een puntig einde zijn niet toegestaan.
 6. Legitimatie is verplicht wanneer je hiertoe wordt verzocht door de medewerkers of de beveiliging.
 7. Het is op de Tennisbaan voor bezoekers onder 18 jaar niet toegestaan om alcohol te kopen en/of te consumeren. Daarnaast is het voor bezoekers van 18 jaar en ouder niet toegestaan om alcohol door te geven aan bezoekers jonger dan 18 jaar. Op verzoek van medewerkers, beveiliging of andere bevoegden dient een ID-bewijs getoond te kunnen worden waardoor de leeftijd kan worden vastgesteld.
 8. Roken op de Tennisbaan is alleen toegestaan in de openlucht. Doven en peuken alleen in de asbak. Niet op de tennisvloer.
 9. Het is niet toegestaan om uitingen van groepsidentiteit te dragen.
 10. De Tennisbaan en haar medewerkers zijn niet aansprakelijk voor enige vorm van persoonlijke en/of materiële schade die je als bezoek(st)er onverhoopt lijdt tijdens je bezoek aan het Zomerterras.
 11. Het in bezit hebben van wapens en gevaarlijke of scherpe voorwerpen is verboden.
 12. Het in bezit hebben of handelen in gaspatronen, soft- of harddrugs is verboden.
 13. Agressie of hinderlijk gedrag wordt niet getolereerd.
 14. Racistische, seksistische, beledigende en/of discriminerende uitlatingen, in welke vorm dan ook, worden niet getolereerd. Ongewenste intimiteiten worden niet getolereerd.
 15. Personen die onder invloed zijn van drank of drugs wordt de toegang geweigerd en/of worden van het terrein verwijderd.
 16. Het is verboden om dieren mee te nemen op het terrein.
 17. Bij overtredingen en misdrijven wordt direct de politie ingeschakeld.
 18. Op het terrein worden foto’s gemaakt door geaccrediteerde fotografen. Alle fotografen met professionele apparatuur móeten een accreditatie hebben.
 19. Als je als bezoeker het terrein betreedt dan stem je automatisch in dat er foto’s van jou gemaakt kunnen worden. De foto’s kunnen worden gepubliceerd voor verslaglegging en promotionele redenen. Het gaat dan in alle gevallen om sfeerfoto’s die vallen onder het uitingsrecht en journalistiek handelen.

 

De organisatie heeft maatregelen genomen om alle vormen van overlast te beperken. Klachten kun je bij voorkeur melden bij bestuur@zomerterras.nl