Culturele ANBI status

Stichting Zomerterras is door de belastingdienst aangewezen als culturele ANBI. Omdat het Zomerterras de culturele ANBI status heeft, levert een gift van een bedrijf of donateur voor de gever een belastingvoordeel op. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. De culturele variant is bedoeld voor instellingen die voor minstens 90% actief zijn op cultureel gebied.

Gegevens

Stichting Zomerterras
Postbus 146
3130 AC Vlaardingen
programma@zomerterras.nl 
www.zomerterras.nl

IBAN: NL64 RABO 0395695465
KVK: 24348313 
RSIN: 8124.82.451
BTWnr: NL8124.82.451.B.01

Het bestuur bestaat uit:
Jacco van Holten (voorzitter)
Leon Mooijman (penningmeester)
Susan van der Steen (secretaris)
Rob Steenhoek (bestuurslid)
bestuur@zomerterras.nl

Doelstelling
Het doel van Stichting Zomerterras is het organiseren van culturele evenementen en activiteiten in Vlaardingen en omgeving, en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die deel uitmaken van de organen van de stichting. De stichting beoogt het algemeen nut, heeft geen winstoogmerk en tracht haar doel onder meer te bereiken door het organiseren van activiteiten gericht op het bereiken van haar doelstelling en alle overige wettelijke middelen.

Activiteiten
De activiteiten van Stichting Zomerterras bestaan uit het organiseren van het Zomerterras, het openluchtfestival van drie weekenden in augustus in het Oranjepark in Vlaardingen. De activiteiten zijn terug te lezen in de festivalkrant die h-a-h is verspreid in Vlaardingen. Een terugblik in foto’s van de laatste editie ziet u hier.

Onbezoldigd
Het bestuur van de stichting is onbezoldigd en werkt volgens de principes van de Code Cultural Governance. Het bestuur heeft een (freelance) algemeen-artistiek leider en zakelijk leider voor de werkzaamheden gedurende het jaar aangesteld voor de uitvoering. Nog enkele medewerkers worden in aanloop naar het festival aangetrokken. Samen met de ruim 100 vrijwilligers maakt dit hele team het Zomerterras ieder jaar tot een succes.

Beleidsplan (verkorte versie)
Activiteiten verslag (2015, verkorte versie)
Staat van baten en lasten